10 Awful Vintage Toys

terrible-toys-11

terrible-toys-10

terrible-toys-9

terrible-toys-8

terrible-toys-7

terrible-toys-6

terrible-toys-4

terrible-toys-2

terrible-toys-1

(via source)